Współpraca ze sponsorami

Zapraszamy zainteresowane firmy i osoby fizyczne do pomagania i sponsorowania działalności Fundacji, bowiem to dzięki Wam Fundacja może wspierać Polską Kardiologię Interwencyjną, zapewniając jej dalszy rozwój, co przede wszystkim przekłada się na korzyści dla pacjentów.

Naszym celem jest wspieranie wszelkich działań kardiologii interwencyjnej w Polsce. Zamierzamy stymulować rozwój tej dziedziny medycyny poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów tematycznych i sympozjów, prowadzenie kursów doskonalenia zawodowego dla lekarzy-kardiologów interwencyjnych i dla tych, którzy chcieliby się poświęcić tej specjalności.