O Fundacji Wspierania Kardiologii Interwencyjnej

Naszym celem jest wspieranie wszelkich działań kardiologii interwencyjnej w Polsce. Zamierzamy stymulować rozwój tej dziedziny medycyny poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów tematycznych i sympozjów, prowadzenie kursów doskonalenia zawodowego dla lekarzy-kardiologów interwencyjnych i dla tych, którzy chcieliby się poświęcić tej specjalności. Chcemy również wspierać aktywność naukową kardiologii interwencyjnej.

1. O fundacji

Fundacja została założona 25 sierpnia 2004 roku przez Profesora Dr Hab. Med. Roberta Gila i Profesora Dr. Hab. Med. Adama Witkowskiego.

 

2. Cel fundacji

1. Zwiększanie dostępności i skuteczności leczenia w Polsce chorób układu sercowo-naczyniowego oraz wprowadzanie najbardziej nowoczesnych metod diagnostyki i terapii tym zakresie.

2. Zmniejszanie śmiertelności, jak również ograniczanie skali inwalidztwa oraz jego skutków, spowodowanych przez choroby układu sercowo-naczyniowego, a przede wszystkim przez chorobę niedokrwienną serca i udary do centralnego układu nerwowego.

Powyższe cele Fundacja realizuje poprzez inicjowanie i wspieranie:
– działalności klinik oraz oddziałów kardiologii inwazyjnej i interwencyjnej oraz pracowni kardioangiograficznych i naczyniowych na terenie kraju, w tym m.in. poprzez udostępnianie nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej,
– badań naukowych w zakresie kardiologii i technik endowaskularnych oraz dziedzin pokrewnych
– konkursów na prace naukowe z zakresu kardiologii, technik endowaskularnych i techniki medycznej,
– działalności stypendialnej.

Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami, a szczególności:
– Instytucjami naukowymi, agencjami rządowymi, innymi fundacjami,
– Podmiotami gospodarczymi – firmami farmaceutycznymi, firmami produkującymi sprzęt na potrzeby zabiegów kardiologii interwencyjnej i medycyny endowaskularnej,
– Wybitnymi ekspertami i uznanymi autorytetami w zakresie kardiologii interwencyjnej, medycyny endowaskularnej i kardiochirurgii.

3. Zarząd FWKI

Rada Fundacji:
1. Jan Kowalski
2. Janina Kowalska

Zarząd Fundacji:
1. Prof. Dr Hab. Med. Robert Gil
2. Prof. Dr. Hab.Med. Adam Witkowski

 

PROF. DR HAB. MED. ROBERT J. GIL

Prof. dr hab. med. Robert Julian Gil od 2001 jest kierownikiem Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. W okresie 1997- 2004 pełnił funkcję Przewodniczącego Sekcji Kardiologii Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a przez następne 3 lata był członkiem jej Zarządu (jako Past-President). Od grudnia 2001 roku wchodzi w skład powołanego przez Ministra Zdrowia RP Zespołu Ekspertów ds. akredytacji w dziedzinie kardiologii. Od października 2002 pełni funkcję Konsultanta Służby Zdrowia MSWiA w dziedzinie kardiologii.Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie ultrasonograficznej ocenie blaszki miażdżycowej, ocenie istotności zwężenia wieńcowego oraz diagnostyki i leczenia zmian złożonych, w tym bifurkacycjnych. Interesuje się również wykorzystaniem przezskórnej rewaskularyzacji w ostrych zespołach wieńcowych. Od wielu lat uczestniczy w międzynarodowych badaniach klinicznych oceniających leki oraz urządzenia wspomagające angioplastykę wieńcową.Ma w swoim dorobku blisko 200 publikacji w czasopismach recenzowanych, z których blisko 50 opublikowanych zostało w czasopismach zagranicznych. Poza tym jest współautorem 30 rozdziałów książek poświęconych kardiologii interwencyjnej oraz blisko 300 doniesień zjazdowych, z których około 80 było przedstawianych na prestiżowych zjazdach międzynarodowych z zakresu elektrofizjologii klinicznej oraz kardiologii inwazyjnej.Jest współautorem wytycznych Sekcji Kardiologii Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dotyczących postępowania w przezskórnych procedurach zabiegowych.

Od 1994 roku recenzent naukowy miesięcznika Kardiologia Polska, od 1998 Folia Cardiologica (obecnie Cardiology Journal), a od 2000 roku Polskiego Przeglądu Kardiologicznego. Ponadto we wszystkich tych czasopismach jest członkiem Rad Redakcyjnych.

Od 1999 roku aktywnie działał w Grupie Roboczej ds. krążenia wieńcowego Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), która we wrześniu 2006 przekształciła się w Europejskie Stowarzyszenie Przezskórnych Interwencji Sercowo-naczyniowych (EAPCI). W czerwcu 2000 roku uzyskał prestiżowy tytuł Fellow of European Society of Cardiology. Od 2001 roku regularnie zapraszany do czynnego udziału (ang. Faculty member) w organizowanych w Europie prestiżowych Kongresów (ESC) oraz Warsztatach Kardiologii Interwencyjnej (EuroPCR , Lugano).

 

PROF. DR HAB. MED. ADAM WITKOWSKI, FESC

CURRICULUM VITAE

Samodzielna Pracownia Hemodynamiczna Instytut Kardiologii
Alpejska 42, 04-628 Warszawa, PL

Tel: +48 22 812 41 64, +48 22 34 34 127
Fax: +48 22 34 34 506
Tel. kom.: +48 602 27 23 88
E-mail: witkowski@hbz.com.pl

Urodzony: Poznań, Polska 01.08.1958
Studia: Akademia Medyczna w Warszawie 1976 – 1983

Szkolenia zawodowe:
Sześć tygodni stażu w klinice kardiologii szpitala Uniwersytetu Maryland, Baltimore, USA, lipiec – sierpień 1980
Staż podyplomowy 1983 – 1984
I° specjalizacji, choroby wewnętrzne 1986
Dwa tygodnie szkolenia w pracowni hemodynamicznej szpitala Uniwersytetu Vaudois, Lozanna, Szwajcaria maj 1989
6th kurs „Interventional Cardiology” Genewa, Szwajcaria czerwiec 1989
II° specjalizacji, choroby wewnętrzne 1990
Kurs „Advanced Angioplasty”, Royal Brompton National Heart and Lung Hospital, Londyn, Anglia, maj 1992
Doktorat czerwiec 1993
Specjalizacja z kardiologii listopad 1996
Habilitacja czerwiec 2001

Stanowiska ipełnione funkcje:
Asystent i starszy asystent, II Samodzielna Pracownia Hemodynamiczna, Instytut Kardiologii, Warszawa 1983 – 1993
Adiunkt, II Samodzielna Pracownia Hemodynamiczna Instytut Kardiologii, Warszawa 1993 – 2001
Zastępca Kierownika, II Samodzielna Pracownia Hemodynamiczna Instytut Kardiologii, Warszawa od 1998
Docent, Instytut Kardiologii, Warszawa od 2001
Fellowship of the European Society of 2003 Cardiology
Przewodniczący Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK od 2004

Najważniejsze międzynarodowe projekty badawcze:
CAPE (1990 – 92)
MATTIS (1996)
EXCITE (1998)
RACE – CAR (1999)
ICARUS I+II (1999-2000)
ADVANCE (1999)
PRESTO (1999-2000)
Taxus II (2001)
Taxus VI (2002)
Euroinject-1 (2002)
Agent-4 (2003)
ARTS II (2004)
Endeavor II (2005)
SYNTAX (2006)
FREEDOM (2006)

Zainteresowania zawodowe:
Przezskórne interwencje wieńcowe (PTCA, aterektomia, steny uwalniające leki, brachyterapia, angioplastyka tętnic szyjnych, ablacja przegrody w HOCM)

Praca naukowa:
Czynność skurczowa i rozkurczowa lewej komory serca u pacjentów z choroba niedokrwienną i z kardiomiopatią przerostową
Stenty w leczeniu ostrych powikłań PTCA
Wyniki wczesne i odległe zabiegów aterektomii kierunkowej
Porównanie wyników elektywnego stentowania i PTCA
Wyniki zabiegów alkoholowej ablacji przegrody w HOCM
Brachyterapia tętnic wieńcowych

Nagrody:
Nagroda II° Prezesa PTK 1995, 2001

4. Statut FWKI

tekst jednolity na dzień ???????

§ 1.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas placerat mi at orci rutrum rhoncus. Donec et fringilla nisl. Phasellus congue sem quis porttitor ultrices. In rhoncus diam vitae nibh accumsan, vel ullamcorper quam ornare. Donec vestibulum sed odio nec dapibus. Nunc malesuada, massa fringilla tincidunt egestas, augue sapien interdum magna, eu gravida nibh purus ut dolor. Nulla interdum viverra consequat.

§ 2.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas placerat mi at orci rutrum rhoncus. Donec et fringilla nisl. Phasellus congue sem quis porttitor ultrices. In rhoncus diam vitae nibh accumsan, vel ullamcorper quam ornare. Donec vestibulum sed odio nec dapibus. Nunc

§ 3.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas placerat mi at orci rutrum rhoncus. Donec et fringilla nisl. Phasellus congue sem quis porttitor ultrices. In rhoncus diam vitae nibh accumsan, vel ullamcorper quam ornare. Donec vestibulum sed odio nec dapibus. Nunc malesuada, massa fringilla tincidunt egestas, augue sapien interdum magna, eu gravida nibh purus ut dolor. Nulla interdum viverra consequat. In auctor volutpat massa quis dictum. Curabitur vel ligula turpis. Cras id magna in arcu vehicula varius. Quisque vulputate, eros quis pharetra

5. Sprawozdania FWKI

Sprawozdania Fundacji Wspierania Kardiologii Interwencyjnej są dostępne w siedzibie Fundacji.

6. Nasze osiągnięcia

Od 22 lat organizujemy WCCI czyli Warszaty Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie, które są jedną z najważniejszych konferencji organizowanych pod auspicjami Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych (AISN) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Gromadzi ona kardiologów, kardiologów interwencyjnych, kardiochirurgów i specjalistów z całego świata. Multimedialne prezentacje, symultaniczne konferencje oraz interaktywne warsztaty praktyczne organizowane przez Fundację Wspierania Kardiologii Interwencyjnej odbywają się pod patronatem Kliniki Kardiologii Inwazyjnej CSK MSWiA oraz Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Więcej: www.wcci.pl