Cel i misja Fundacji

Naszym celem jest wspieranie wszelkich działań kardiologii interwencyjnej w Polsce. Zamierzamy stymulować rozwój tej dziedziny medycyny poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów tematycznych i sympozjów, prowadzenie kursów doskonalenia zawodowego dla lekarzy-kardiologów interwencyjnych i dla tych, którzy chcieliby się poświęcić tej specjalności. Chcemy również wspierać aktywność naukową kardiologii interwencyjnej.

Współpraca ze sponsorami

Zapraszamy zainteresowane firmy i osoby fizyczne do pomagania i sponsorowania działalności Fundacji, bowiem to dzięki Wam Fundacja może wspierać Polską Kardiologię Interwencyjną, zapewniając jej dalszy rozwój, co przede wszystkim przekłada się na korzyści dla pacjentów. Naszym celem jest wspieranie wszelkich działań kardiologii interwencyjnej w Polsce. Zamierzamy stymulować rozwój tej dziedziny…

Sympozja, warsztaty i aktualności

Sympozja i warsztaty

XXII WCCI 25-27.04.2018

FWKI zaprasza na kolejną, 22-gą już edycję Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej (WCCI). Tematyka warsztatów to: 1. rewaskularyzacja wieńcowa,  2. choroby strukturalne serca i wad zastawkowych, 3.

Aktualności

Nowi sponsorzy Strategiczni FWKI

Organizowane przez naszą Fundację warsztaty XXI WCCI są sponsorowanie przez Sponsorów Strategicznych: Firmę MDS CARDIO – dystrybutora diagnostycznego i terapeutycznego sprzętu…

Sponsorzy FWKI